افراد تیم

سرپرست متحرک‌سازی
طراح و کارگردان
مدیر پروژه
متخصص علوم داده
آرتیست تکنیکال
مدیر پروژه
توسعه‌دهنده کسب‌وکار
توسعه‌دهنده بکند
مسئول دفتر
برنامه‌نویس
برنامه‌نویس بکند
دستیار تهیه
برنامه‌نویس
طراح بازی
آرتیست سه‌بعدی
برنامه‌نویس و طراح بازی
انیماتور
طراح بازی